"Szkolna Trampolina" - trampolina do wiedzy, do sukcesu, do przyszłości!

2017-03-29 (data modyfikacji: 2017-06-21)

baner_szkolna_trampolina_01.jpg


„Szkolna Trampolina” to nowy cykl PWN dla klas 1−3 szkoły podstawowej. Materiały przygotowane przez zespół ekspertów i praktyków zapewniają realizację nowej podstawy programowej oraz wytycznych i wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Szkolna Trampolina” na szóstkę!

Szczególną uwagę przywiązujemy do rozwijania kompetencji społecznych, zachęcania do czytelnictwa, rozwijania myślenia matematycznego i naukowego oraz edukacji informatycznej (z elementami kodowania i programowania). 

Cechą wyróżniającą cykl „Szkolna Trampolina” jest wydzielenie treści matematycznych do osobnego podręcznika.

 • Skuteczna nauka czytania i pisania
 • Praktyczna matematyka,
  z elementami kodowania
  i programowania
 • Pasjonujące przyroda
 • Kompetencje społeczne
 • Ciekawa literatura dziecięca
 • Wychowanie przez sztukę

Program edukacji wczesnoszkolnej PWN
„Trampolina do przyszłości”

Program nauczania „Trampolina do przyszłości”został opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

W centrum działań nauczyciel stawia dziecko, pokazując drogę do wyzwalania jego aktywności własnej.

Program ma układ spiralny, a przedstawione w nim treści kształcenia zostały omówione w ramach poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, informatycznej, muzycznej, wychowania fizycznego, języka obcego nowożytnego, etyki.

 

Autorska koncepcja wielointeligentnej edukacji

Podręczniki „Szkolna Trampolina” oparte są na autorskiej koncepcji wielointeligentnej edukacji i przede wszystkim:

 • wspierają harmonijny rozwój dzieci
 • odkrywają ich talenty
 • podążają za pomysłami i pytaniami uczniów
 • wzmacniają dziecięcą pewność siebie
 • zachęcają do poznawania siebie, Polski i świata.

Poznajcie Drużynę-Trampolinę!

Poznajcie Drużynę-Trampolinę!

Ala, Ola, Leon i Marcel chodzą do jednej klasy i tworzą Drużynę-Trampolinę, która towarzyszy dzieciom podczas codziennych zajęć. Swoją postawą pokazują, co to znaczy przyjaźń, tolerancja, wzajemna pomoc. Podsuwają dzieciom ciekawe pytania badawcze, pomysły na projekty i wspólne zabawy. Udowadniają, że każdy ma jakiś talent i może być liderem w dziedzinie, w której czuje się mocny.

Elementy składowe cyklu „Szkolna Trampolina”

PODRĘCZNIKI ZINTEGROWANE

Zobacz podręcznik

„Szkolna Trampolina. Podręczniki” przeznaczone są na I i II semestr pracy z uczniami. Obejmują zagadnienia z edukacji polonistycznej, społeczno-etycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej i technicznej.

Autorzy zwracają szczególną uwagę na ważne umiejętności, takie jak: aktywne słuchanie, mówienie i czytanie.

PODRĘCZNIKI MATEMATYCZNE

Zobacz podręcznik

„Szkolna Trampolina. Podręczniki matematyczne” przeznaczone są na I i II semestr pracy z uczniami. Koncepcja podręczników zakłada odkrywanie przez uczniów matematyki jako interesującej dziedziny codziennej aktywności.

Istotne jest rozwijanie twórczego myślenia i zastosowanie posiadanej już wiedzy w nowych sytuacjach, a także stymulowanie ciekawości poznawczej.

ZESZYTY ĆWICZEŃ 

Zobacz fragment

„Szkolna Trampolina. Zeszyty ćwiczeń” pomagają doskonalić naukę pisania, usprawniać i rozwijać małą motorykę oraz stopniowo tworzyć własne, proste wypowiedzi. Zeszyty ćwiczeń są ściśle skorelowane z treściami i zagadnieniami omawianymi w podręcznikach.

ZESZYTY MATEMATYCZNE

Zobacz fragment

„Szkolna Trampolina. Zeszyty matematyczne” pomagają rozwijać logiczne myślenie, przygotowują do nabywania umiejętności rachunkowych, kształtują w dziecku umiejętność matematyzowania. Zeszyty ćwiczeń stanowią uzupełnienie materiału z podręczników matematycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem PWN!

Obejrzyj katalog online >

Pobierz katalog PDF*

Zobacz więcej aktualności