Szkolenie online nt. dotacji celowej

2019-05-31 (data modyfikacji: 2019-05-31)

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia online na temat dotacji celowej na zakup podręczników. Szkolenie prowadzą Joanna Wrona i Grzegorz Pochopień, którzy tworzyli obecnie obowiązujące przepisy dotyczące dotacji. 

Część 1

Część 2

Joanna Wrona – wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych. Nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty. Ekspert prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autor oraz współtwórca i recenzent wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Grzegorz Pochopień – wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, Dyrektor Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych). Autor m.in. ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów  w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych. Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.
Zobacz więcej aktualności