PWN na III Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami

2017-11-06 (data modyfikacji: 2017-12-04)

„Za niezależnym życiem” – to hasło III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 25 października na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Spotkanie, organizowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, co roku przyciąga tłumy ludzi, którym bliska jest tematyka problemów osób niepełnosprawnych. W tym roku partnerem merytorycznym Kongresu był PWN, a w programie obrad znalazła się dyskusja panelowa na temat edukacji włączającej, kształcenia uczniów niepełnosprawnych w ogólnodostępnych szkołach i placówkach.
 


Tegoroczny Kongres był wyjątkowy, ponieważ odbył się w piątą rocznicę ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Cel spotkania to przede wszystkim wspólne wypracowanie konkretnych propozycji działań, dzięki którym wszyscy obywatele kraju – niezależnie od stanu zdrowia – będą mogli korzystać z tych samych praw. Ponadto zastanawiano się nad nowym system wsparcia osób z niepełnosprawnościami.  Co roku w trakcie Kongresu przyznawane są także zaszczytne wyróżnienia dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. W tym roku tytuł Ambasadorki Konwencji  otrzymała dr Izabela Fornalik, autorka publikacji z serii Pewny Start. O dojrzewaniu.
 

Seria publikacji autorstwa pani Izabeli Fornalik i kilkadziesiąt pozostałych z serii Pewny start została zaprezentowana blisko 400 uczestnikom Kongresu na stoisku PWN – z ofertą wydawnictwa przeznaczoną dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie mieli okazję zapoznać się przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, nauczyciele i specjaliści oraz rodzice, licznie przybyli na to wydarzenie  z całej Polski.
 
Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji uczestniczek i uczestników III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami „Za niezależnym życiem”:
My, uczestniczki i uczestnicy III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami żądamy realizacji prawa do samodzielnego  i niezależnego życia dla wszystkich Polek i Polaków z niepełnosprawnościami. Drogą do tego celu jest pełne wdrożenie postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami oraz podpisanie i ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji.
 
Zapoznaj się z Konwencją >>>
 
 
 
 
 
 
Zobacz więcej aktualności