Pomoce niezbędne w każdym przedszkolu!

2019-10-24 (data modyfikacji: 2019-10-24)

PWN Wydawnictwo Szkolne nieustannie wspiera codzienną pracę nauczyciela. Seria „Biblioteka Nauczyciela” rozwija i doskonali jego warsztat pracy, a materiały z cyklu „Trampolina +” zapewniają prowadzenie atrakcyjnych zajęć dodatkowych, indywidualnych i wspomagających.

 

BIBLIOTEKA NAUCZYCIELA to gotowe materiały i pomysły na zajęcia terapeutyczne i dodatkowe, tworzące kompletny zestaw do zapewnienia obowiązkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich grupach przedszkolnych. 
 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
 
 • test przesiewowy w każdej publikacji,
 • 90 szczegółowych scenariuszy zajęć z komentarzem metodycznym specjalisty,
 • 250 dedykowanych kart pracy,
 • niezbędne kolorowe pomoce: edukacyjne gry planszowe, plakaty, nagrania audio, ilustracje, gazetki informacyjne dla rodziców.
Bajkoterapia:
 
 • 20 bajek terapeutycznych,
 • odpowiadające im scenariusze zajęć,
 • karty zadaniowe i plakat.
Zajęcia ruchowe:
 
 • 100 zestawów ćwiczeń dla dzieci młodszych i starszych,
 • 150 propozycji zabaw i gier ruchowych.

Zobacz film o serii „Biblioteka Nauczyciela”:

   

 
TRAMPOLINA +. ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE W PRZEDSZKOLU to kompleksowa oferta materiałów dla nauczyciela i dzieci pozwalająca na prowadzenie ciekawych zajęć wspomagających w przedszkolu. W dwupaku:
 
 • 20 zeszytów dla przedszkolaków wspomaga wszechstronny rozwój umiejętności dzieci,
 • 7 przewodników metodycznych zapewnia nauczycielowi kompletny zestaw materiałów do prowadzenia zajęć,
 • 3 płyty z nagraniami wspierają nauczyciela w prowadzeniu twórczych i urozmaiconych zabaw.

Zobacz film o dwupaku „Zajęcia wspomagające w przedszkolu”:

 
 
TRAMPOLINA + to zeszyty dedykowane do indywidualnej pracy z dziećmi w przedszkolu, które:
 
 • przygotowują do nauki czytania, pisania i liczenia,
 • rozwijają umiejętności grafomotoryczne,
 • uczą kreatywnego i twórczego działania,
 • kształtują dojrzałość emocjonalną,
 • wspomagają rozwój mowy i właściwy rozwój integracji sensorycznej.
 

Pobierz ulotkę >> i skontaktuj się ze swoim Konsultantem Oświatowym PWN >

 
Zobacz więcej aktualności