Numery dopuszczenia MEN podręczników wieloletnich PWN

2015-04-19 (data modyfikacji: 2017-05-22)

Informujemy, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 21 lutego 2014 r. /DzU 2014, poz. 290/ uchyliła przepis o konieczności podania do publicznej wiadomości listy wybranych podręczników do dnia 15.06. Obecnie przepis ten brzmi:

„Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.”

Art. 22 ab, pkt. 6 ustawy o systemie oświaty

 

Język niemiecki

Tytuł Klasa Numer dopuszczenia Dowiedz się więcej
SZKOŁA PODSTAWOWA
ABCDeutsch 2. Nowa edycja 2 415/2/2013/2015 Przejdź
ABCDeutsch 3. Nowa edycja 3 415/3/2014/2016 Przejdź
ich und du 2. Nowa edycja 2 33/2/2009/2015 Przejdź
ich und du 3. Nowa edycja 3 33/3/2009/2016 Przejdź
ich und du kl. 5. Nowa edycja 5 383/2/2012/2016 Przejdź
ich und du kl. 6. Nowa edycja 6 383/3/2012/2017 Przejdź
Mach mit! 2. Nowa edycja 5 375/2/2013/2016 Przejdź
Mach mit! 3. Nowa edycja 6 375/3/2014/2017 Przejdź
der, die, das neu 5. Nowa edycja 5 524/2/2013/2016 Przejdź
der, die, das neu 6. Nowa edycja 6 524/3/2013/2017
und so weiter 5. Nowa edycja 5 336/2/2012/2016 Przejdź
und so weiter 6. Nowa edycja 6
336/3/2012/2017 
Przejdź
GIMNAZJUM
Klasse! Super! Toll! 2 2 760/2/2016 Przejdź
Kompass 2 neu. Nowa edycja 1/2 622/2/2012/2015 Przejdź
Kompass 3 neu. Nowa edycja 2/3 622/3/2013/2016 Przejdź
Kompass 4 neu. Nowa edycja 3 622/4/2013/2017 Przejdź
www.weiter deutsch 2. Nowa edycja 2 9/2/2010/2016  Przejdź
www.weiter deutsch 3. Nowa edycja 3 9/3/2011/2017 Przejdź
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Neue Expedition Deutsch Starter 1 754/1/2015 Przejdź
Neue Expedition Deutsch 1 1/2 754/2/2015 Przejdź
Neue Expedition Deutsch 2 1/2/3 754/3/2015 Przejdź
Neue Expedition Deutsch 3 2/3 754/4/2016 Przejdź
Neue Expedition Deutsch 3+ 3 754/5/2016 Przejdź
Profi neu 1 1 758/1/2015 Przejdź
Profi neu 2 2 758/2/2016 Przejdź

Język rosyjski

Tytuł Klasa Numer dopuszczenia Dowiedz się więcej
GIMNAZJUM
Всё просто! 2. Nowa edycja 2 706/2/2015 Przejdź
Всё просто! 3. Nowa edycja 3 706/3/2016 Przejdź
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Вот и мы 1. Nowa edycja 1  294/1/2011/2015 Przejdź
Вот и мы 2. Nowa edycja 1/2 294/2/2012/2015 Przejdź
Вот и мы 3. Nowa edycja 2/3 324/3/2011/z1/2015 PrzejdźJęzyk angielski

Tytuł Klasa Numer dopuszczenia Dowiedz się więcej
SZKOŁA PODSTAWOWA
New Bingo! 2 Plus. Nowa edycja 2 734/2/2015 Przejdź
New Bingo! 3 Plus. Nowa edycja 3 734/3/2016 Przejdź

Język francuski

Tytuł Klasa Numer dopuszczenia Dowiedz się więcej
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Francofolie express 1. Nowa edycja 1 382/1/2011/2015 Przejdź
Francofolie express 2. Nowa edycja 2 382/2/2013/2016 Przejdź
Francofolie express 3. Nowa edycja 3 382/3/2014/2017 Przejdź

Język łaciński

Tytuł Klasa Numer dopuszczenia Dowiedz się więcej
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Porta Latina nova. Nowa edycja 1,2,3 416/2012 Przejdź
Zobacz więcej aktualności