Nowe serie PWN i Cambridge University Press ELT: "Quick Minds" i "Citizen Z"

2017-05-16 (data modyfikacji: 2017-05-30)
Gotowi na zmiany! Nowe serie do języka angielskiego dla szkół podstawowych
 

„Quick Minds” oraz „Citizen Z” to najnowsze serie do nauki języka angielskiego przygotowane
przez PWN Wydawnictwo Szkolne wspólnie z renomowanym wydawnictwem Cambridge University Press ELT.

Podręczniki są zgodne z nową podstawą programową i mogą być zamówione w ramach dotacji celowej w klasach 1, 4 i 7.

„Quick Minds”: seria dla klas 1–3 i 4–6 szkoły podstawowej

Quick Minds” to seria do nauki języka angielskiego przygotowana z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku 7–13 lat. Każdy z sześciu poziomów serii dostosowany jest do możliwości poznawczych oraz zainteresowań uczniów danej klasy.

Autorzy zastosowali różnorodne techniki nauczania, aby zwiększyć zaangażowanie dzieci, ale także zadbali o treści, które rozwijają umiejętność logicznego myślenia oraz promują wartości moralne i społeczne.

Zobacz
broszurę

Quick Minds

„Quick Minds” dla klasy 1

Najważniejsze zalety podręcznika:

 • Historyjki obrazkowe z udziałem sympatycznych bohaterów mają nie tylko wartość dydaktyczną, ale także pokazują wzorce zachowań społecznych.
 • Sekcje Create that! wspomagają rozwój wyobraźni i kreatywności.
 • Sekcje Learn and think doskonalą sprawność logicznego i krytycznego myślenia, jak również zawierają elementy nauczania międzyprzedmiotowego (CLIL)

Podczas pracy z kursem uczniowie w klasach 1–3 zdobywają kompetencje językowe zgodne z poziomem A1 wg Europejskiego Systemu Opisu Językowego.

Dowiedz się więcej

Zobacz
broszurę

Quick Minds

„Quick Minds” dla klasy 4

Najważniejsze zalety podręcznika:

 • Historyjki obrazkowe, oznaczone ikoną The Explorers, są miniopowieściami kryminalnymi i zachęcają do czytania dla przyjemności.
 • Sekcje Project kształtują umiejętność pracy zespołowej.
 • Lekcje realioznawcze przybliżają uczniom zwyczaje w krajach anglojęzycznych, a lekcje Learn and think zawierają elementy nauczania międzyprzedmiotowego (CLIL).

Podczas pracy z kursem uczniowie w klasach 4–6 zdobywają kompetencje językowe zgodne z poziomem A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Językowego.

Dowiedz się więcej

„Citizen Z”: seria dla klas 7–8 szkoły podstawowej

„Citizen Z”  to dwuczęściowa seria do nauki języka angielskiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej. Seria została specjalnie przygotowana z myślą o nastoletnich uczniach.

Materiał kursu gwarantuje solidne i wszechstronne rozwijanie umiejętności językowych, jak również wychodzi naprzeciw emocjonalnym i poznawczym potrzebom młodego człowieka, przygotowując uczniów do życia we współczesnym świcie.

Zobacz
broszurę

Citizen Z

„Citizen Z” dla klasy 7

Najważniejsze zalety podręcznika:

 • Sekcje Think values służą kształtowaniu pozytywnych postaw społeczny i moralnych.
 • Wskazówki dotyczące poprawności językowej w sekcji Get it right! pomagają unikać nłędów najczęściej popełnianych przez uczniów.
 • Sekcje Think self-esteeme wspierają budowanie pozytywnej samooceny.
 • Sekcje Train to think doskonalą umiejętności logicznego i krytycznego myślenia.
 • Sekcje Culture rozwijają wrażliwość międzykulturową.

Podczas pracy z kursem uczniowie zdobywają kompetencje językowe zgodne z poziomem A2+/B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Językowego.

Dowiedz się więcej

 

Dowiedz się, jak zamówić podręczniki PWN do języków obcych na rok szkolny 2017/2018

Zobacz więcej aktualności