Nie przegap. Mija termin składania wniosków o dotację i wyprawkę!

2017-08-22 (data modyfikacji: 2017-08-23)

aktualnosci_wyprawka_dotacje.jpg

WNIOSKI O DOTACJĘ

Wnioski trzeba złożyć najpóźniej do 15 września. Wszelkie informacje o wysokości dotacji na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną znajdziesz na naszej stronie zamawiarkapwn.pl. Tam również przeczytasz, w jaki sposób złożyć wnioski. W specjalnie przygotowanej tabeli szybko i bez problemu odnajdziesz informację, komu i na jakie materiały przysługuje dofinansowanie. Na stronie zamawiarkapwn.pl możesz również złożyć zamówienie dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

PROGRAM „WYPRAWKA SZKOLNA” – WARTO WSPOMNIEĆ RODZICOM.

W roku szkolnym 2017/2018 rząd przeznaczy 13 mln złotych na program „Wyprawka szkolna”. Pomoc udzielana jest uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski mogą składać rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie a także nauczyciele lub pracownicy socjalni (uzyskawszy wcześniej zgodę rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia).

Wnioski razem z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie chodził uczeń w roku szkolnym 2017/2018. Terminy dla poszczególnych szkół mogą być różne. O dacie końcowej decyduje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto się jednak pospieszyć, bo w większości przypadków jest to początek września.

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ >>

 

 

Zobacz więcej aktualności