Metody i narzędzia do obserwacji i diagnozy przedszkolnej

2017-10-18 (data modyfikacji: 2018-07-13)

Chcesz trafnie rozpoznać możliwości Twoich przedszkolaków? Skorzystaj z materiałów narzędziowych PWN!

 
Obserwacja i diagnoza pedagogiczna umożliwia właściwą ocenę poziomu umiejętności, wiedzy i postaw dziecka. Pomaga w określeniu jego mocnych i słabych stron. Przeprowadzona w profesjonalny sposób ułatwi nauczycielowi wyznaczenie właściwego kierunku dalszej pracy z wychowankiem, co z kolei przełoży się na jego sukcesy w dalszej edukacji.
 

Karty obserwacji

3-latek_web.jpg

Karty obserwacji dziecka. Trzylatek

 
W skład publikacji wchodzi 18 kart diagnostycznych, arkusz obserwacji rozwoju dziecka oraz karta, na której nauczyciel może zamieścić dodatkowe informacje o trzylatku.
 
4-latek_web.jpg

Karty obserwacji dziecka. Czterolatek

W skład publikacji wchodzą 22 karty diagnostyczne, arkusz obserwacji rozwoju dziecka oraz karta, na której nauczyciel może zamieścić dodatkowe informacje o czterolatku.
 
5-latek_web.jpg

Karty obserwacji dziecka. Pięciolatek

 
W skład publikacji wchodzą 32 karty diagnostyczne, arkusz obserwacji rozwoju dziecka oraz karta, na której nauczyciel może zamieścić dodatkowe informacje
o pięciolatku.
 
 

Diagnoza - badanie gotowości szkolnej

 
Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I. Postępy dziecka powinny być monitorowane w sposób planowy; jesienią należy dokonać wstępnej diagnozy, a w ciągu kolejnych miesięcy – towarzyszyć dziecku w jego osiągnięciach i wspierać w pokonywaniu trudności. Natomiast podczas diagnozy końcowej nauczyciel dokonuje oceny gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną.
 
Pakiet „Badanie gotowości szkolnej” to komplet materiałów ułatwiających przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej, na który składają się:
 
  • Karty diagnostyczne
  • Poradnik dla nauczyciela
  • Diagnoza elektroniczna
Badanie-gotowosci-szkolnej_Karty-diagnostyczne-1.jpg

Badanie gotowości szkolnej. Karty diagnostyczne

 
Służą sprawdzaniu osiągnięć w zakresie gotowości szkolnej przyszłego ucznia. Publikacja zawiera karty do diagnozy wstępnej i końcowej. Wskazówki dotyczące sposobu przeprowadzenia diagnozy nauczyciel znajdzie w publikacji 
"Badanie gotowości szkolnej. Poradnik dla nauczyciela."
 
Badanie-gotowosci-szkolnej_Poradnik-dla-nauczyciela-1.jpg
 

Badanie gotowości szkolnej. Poradnik dla nauczyciela

 
Publikacja zawiera: szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu analizy potrzeb rozwojowych dziecka, instrukcje wypełniania poszczególnych arkuszy, wskazówki dotyczące interpretacji wyników, a także arkusze zadań diagnostycznych oraz tabelę zbiorczą grupy.
 


 
   
DIAGNOZA_2.png

Badanie gotowości szkolnej.
Diagnoza elektroniczna

 
Narzędziem wspomagającym przeprowadzenie diagnozy jest aplikacja elektroniczna, zawierająca gotowe opisowe raporty z obserwacji, wykresy, możliwość porównania dziecka na tle grupy, raport MEN w wersji do edycji.
 
 

 

Zobacz więcej aktualności