Co przyniesie nowy rok szkolny 2014/2015

2014-08-27 (data modyfikacji: 2014-09-03)

Rok szkolny 2014/2015 już się zbliża i wiele wskazuje na to, że będzie on przełomowy pod względem liczby nowości, z jakimi spotkają się nauczyciele. Aby łatwiej zorientować się, co nas czeka 1 września opracowaliśmy krótki przewodnik po najważniejszych zmianach.

Język obcy w podstawie programowej dla przedszkola

Od 1 września 2014 r. przedszkolaki rozpoczną naukę języka obcego w ramach podstawy programowej – wystarczy, że tak zadecyduje dyrektor placówki. Od 1 września 2015 roku nauka języka obcego dla 5-latków będzie obowiązkowa, zaś od 1 września 2017 roku obowiązkiem nauki języków obcych zostaną objęte wszystkie przedszkolaki.

nrs_500.jpg

Darmowy podręcznik dla pierwszoklasisty

Rodzice pierwszaków nie będą musieli w tym roku kupować podręczników – zapłaci za nie państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało rządowy elementarz, który będzie wypożyczany uczniom. Do tego szkoły otrzymają dwie dotacje – jedną w wysokości 50 zł na materiały ćwiczeniowe do elementarza i języka obcego, a drugą na podręcznik do nauki języka obcego (25 zł). Docelowo z rządowego elementarza mają uczyć się wszyscy uczniowie w klasach 1-3, zaś podręczniki będą bezpłatne dla wszystkich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Sześciolatki do szkoły

W 2014 r. do szkół trafią pierwsze dzieci sześcioletnie (połowa rocznika), ale będzie można odroczyć obowiązek szkolny na wniosek rodzica poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Liczebność klas 

Klasy pierwsze w szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym będą mogły liczyć maksymalnie 25 uczniów, zaś w klasie 2 i 3 będzie mogło uczyć się tylko 27 uczniów. Chyba, że…  szkoła zatrudni asystenta nauczyciela, wtedy klasy mogą być większe.

Koniec 45-minutowych lekcji

Nauczyciele w klasach 1-3 zyskają większą swobodę w organizacji zajęć – lekcja w młodszych klasach podstawówki wcale nie musi trwać 45 minut i być przeprowadzona w klasie. Zamiast tego można zabrać dzieci na 4-godzinny spacer po parku. Wymagania edukacyjne z podstawy programowej obowiązują na zakończenie trzeciej klasy, więc nauczyciel ma większą swobodę w realizacji materiału, dostosowując go do tempa rozwoju dziecka. Prace domowe dla uczniów klas 1-3 powinny być dostosowane do ich możliwości.

Asystent nauczyciela

Dyrektorzy szkół zyskają prawo do zatrudniania asystenta nauczyciela w klasach 1-3 oraz asystenta wychowawcy świetlicy. Ich rolą będzie wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym oraz w prowadzeniu zajęć świetlicowych. Co ważne – będą oni zatrudniani w oparciu o Kodeks pracy, a nie na podstawie Karty nauczyciela.

Religia i etyka dla jednego ucznia

Szkoła będzie zobowiązana do zorganizowania zajęć z religii i etyki, nawet wtedy gdy uczestniczyć w nich będzie tylko jeden uczeń. Rodzice składają pisemne oświadczenie o uczestnictwie ich dziecka w lekcjach religii i etyki i mogą je w każdej chwili wycofać.

Nauczanie domowe w trakcie roku szkolnego 

Rodzice mogą w każdym momencie roku szkolnego zdecydować o rozpoczęciu nauczania domowego i złożyć odpowiedni wniosek. Do tej pory na złożenie stosownego wniosku mieli czas do 31 maja.

szkola.jpg

Nowy sprawdzian szóstoklasisty

Sprawdzian szóstoklasisty będzie składał się z dwóch części. Podczas pierwszych 80 minut uczniowie będą zmagali się zadaniami z języka polskiego i matematyki (mogą być one osadzone w kontekście historycznym lub przyrodniczym). Po przerwie przystąpią do testu z języka obcego nowożytnego. Na to zadanie przewidziano 45 minut.

Matura 2015

Z formuły nowej matury znikną prezentacje. Zastąpią je egzaminy ustne na wylosowany temat. Ich zadaniem będzie sprawdzenie umiejętności tworzenia spontanicznej wypowiedzi i argumentacji. Ustne egzaminy będą zdawane tylko na poziomie rozszerzonym.

Pisemne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego) będą zdawane na poziomie podstawowym, a z przedmiotów dodatkowych tylko na poziomie rozszerzonym (w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym). Każdy uczeń w części pisemnej będzie musiał zdać co najmniej jeden przedmiot na wyższym poziomie.

Justyna Trocka

Zobacz więcej aktualności