5 pomysłów, jak przełamać barierę językową u uczniów

2019-11-08 (data modyfikacji: 2019-11-13)

Przygotowałem dla ciebie 5 pomysłów na wspomaganie rozwoju umiejętności komunikacyjnych uczniów, które świetnie sprawdzają się w mojej pracy dydaktycznej. Przetestuj je w swojej grupie! 

 

1. Trening werbalny z YouTube 

Podczas każdej lekcji poświęcam 10-15 minut na trening werbalny dostosowany do tematu danej lekcji, m.in. korzystając z materiałów autentycznych z YouTube. Na przykład podczas zajęć o podróży korzystam z filmu Gute Reise (obejrzyj >). Omawiamy go najpierw po polsku – mówimy, kim są jego bohaterowie, gdzie dzieje się akcja, dokąd te osoby się wybierają. Jeżeli uczniowie mają braki leksykalne, podaję im bazę sfomułowań przydatnych do opisu materiału. Następnie uczniowie próbują tworzyć własne zdania, na początku dość proste, np. notatka w punktach. 
 

2. Gra w kolory 

Na moich lekcjach cały czas pokazuję uczniom, co już potrafią – podkreślam nawet małe efekty, takie opanowanie danej formy gramatycznej. Wykorzystuję do tego celu zabawę – grę w kolory. W trakcie czytania tekstu uczniowie zaznaczają na zielono to, co rozumieją, a na żółto – co jeszcze jest dla nich niejasne. Wspólnie porównujemy proporcje i zauważamy postępy w stosunku do poprzednio omawianych czytanek. To działa niezwykle motywująco. 
 

3. Eksperymenty

Gdy prowadzę lekcje z czytania, często zachęcam uczniów do „eksperymentów leksykalnych” dotyczących słów, fraz, których jeszcze nie znają. Ich zadaniem jest domyślanie się, co dane słowo oznacza – oczywiście w odniesieniu do tego, co już w tekście rozumieją. Następnie szukają znaczeń nowych słów w słownikach, także tych elektronicznych i sprawdzają, na ile ich przypuszczenia pokryły się z rzeczywistością. 
 

4. Naturalne zachowania językowe

Często czytamy z uczniami krótkie formy tekstowe takie jak ulotki, broszury, tablice, szyldy, które oni następnie tłumaczą – przekazują treści pomiędzy językiem rodzimym a obcym i odwrotnie. Gdy omawiamy historyjki, zachęcam, by stawiali się w sytuacji przedstawianych osób i opowiadali, jak oni by w danej sytuacji zareagowali. Ciekawym przykładem jest dostępny na YouTube klip o napadzie na ulicy i kradzieży torebki (obejrzyj >), który uczy autentycznego wykorzystania języka niemieckiego w realnym życiu. 
 

5. Autentyczne materiały

Zachęcam uczniów, by sami w domu wyszukiwali w internecie autentyczne materiały – teksty, obrazy, muzykę, odnoszące się do tematu lekcji – w ramach mini- lub mikroprojektów. Następnie wspólnie je omawiamy, komentujemy, dyskutujemy o nich. Czasami także w ramach zadania domowego przygotowują leksykę, którą wykorzystamy na zajęciach. Wspólnie tłumaczymy również teksty piosenek z YouTube, a czasem wykorzystujemy je dość niekonwencjonalnie, tak jak utwór Namiki Alles was zählt (obejrzyj >), który służy nam do nauki liczebników – wypisujemy wszystkie, które słyszymy.  
 
 
Autor: dr Sebastian Mrożek – germanista, lektor, tłumacz, trener języka niemieckiego, ekspert PWN. W roli lektora języka niemieckiego ceni sobie aktywność i dynamizm, którymi stara się motywować swoich kursantów do własnej pracy nad językiem.
Zobacz więcej aktualności