Salon metodyczny

Koncepcja metodyczna wychowania muzycznego w przedszkolu zastosowana w cyklu "Trampolina. Hop, do góry!" polega na kształtowaniu umiejętności dziecka nie tylko związanych z muzyką, ale przede wszystkim tych, które potrzebne są do...

Więcej
Społeczne funkcjonowanie dzieci w przedszkolu

Dzieci w wieku przedszkolnym nie kierują się w swojej aktywności zasadami czy normami - motorem ich działania są zawsze emocje. Podejmują tylko takie formy aktywności, które sprawiają im radość, a unikają wykonywania czynności,...

Więcej
Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część 2

Nowe przepisy dotyczące pomocy dziecku niepełnosprawnemu, zagrożonemu niedostosowaniem społecznym i niedostosowanemu społecznie obligują placówki oświatowe do wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ich procesu kształcenia i wychowania.

Więcej
Wyrównywanie szans

Szkoła ma umożliwiać kształcenie wszystkim uczniom. Każdy z nich, mimo ogromnego zróżnicowania potrzeb i możliwości, powinien mieć zagwarantowany wysoki poziom nauczania. W związku z tym jednym z podstawowych zadań systemu oświaty...

Więcej
Metoda projektu w nauczaniu języków obcych

Wszelkie formy aktywizacji uczniów podczas zajęć lekcyjnych w znaczący sposób przyczyniają się do podniesienia efektywności procesu nauczania i uczenia się. Jak zatem sprawić, by na lekcji uczeń był aktywny, twórczy i zmotywowany?

Więcej
Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część 1

Od nowego roku szkolnego obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji procesu kształcenia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jakie obowiązki spoczywają na pracownikach merytorycznych, jakie są nowe formy wspomagania...

Więcej
Matematyka w przedszkolnym ogrodzie. Odkrywanie świata

Kilkuletnie dziecko uczy się właściwie przez cały czas. Wiedzione wrodzoną ciekawością świata z zapałem poznaje otoczenie. Robi to zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami - emocjonalnie, wielozmysłowo, w ciągłym ruchu.

Więcej
Zaburzenia integracji sensorycznej

Jak rozpoznać zaburzenia procesów sensorycznych? Czym jest system proprioceptywny? Na czym polega diagnoza SI? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Więcej
Percepcja słuchowa u przedszkolaków - rozwój i zaburzenia

Percepcja słuchowa jest jedną z podstawowych funkcji psychofizycznych człowieka. Na czym polega i w jaki sposób można usprawniać jej rozwój? Prezentujemy ćwiczenia usprawniające.

Więcej
O potrzebie skutecznej profilaktyki

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby ze spektrum autyzmu są grupą w największym stopniu narażoną na akty przemocy seksualnej. Doświadczają jej 4,6 razy częściej niż ich pełnosprawni rówieśnicy. Dlaczego tak się...

Więcej
wczytaj więcej wczytuje więcej
1 2 3 4 5 6