Salon metodyczny

Autyzm w szkole

Liczba dzieci ze spektrum autyzmu z roku na rok rośnie. Powinna zatem wzrastać także nasza wiedza, jak pracować z tą grupą uczniów.

Więcej
Metoda „odwróconej klasy” – nowy sposób na lekcję

Metoda odwróconego projektu to doskonały patent na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się i podniesienie ich motywacji do nauki. Czy zagości w naszych szkołach na dłużej?

Więcej

Z procesem równoległego uczenia się dwóch języków obcych nierozerwalnie związane jest zjawisko transferu językowego.

Więcej

Transfer negatywny zakłóca naukę języka obcego. Przyjmuje się, że jest on przypadkiem niekorzystnego wpływu uprzednio zdobytych umiejętności językowych na nowe.

Więcej

Rada Programowa "Trampolina" to spotkanie ekspertów PWN, autorów pakietów publikacji dla przedszkoli Trampolina i Trampolina. Hop, do góry! oraz specjalistów wychowania przedszkolnego.

Więcej
Kodowanie w przedszkolu

W placówkach edukacyjnych różnego stopnia zagościły na dobre nowe pojęcia: kodowanie, wstęp do programowania, programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. Wniosek? Technologia cyfrowa zaliczona została do stałych komponentów edukacji.

Więcej
Fizyka i chemia w przedszkolu

Dla kilkuletniego dziecka, które dopiero odkrywa świat, przystępnie zaprezentowane zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne mogą być ekscytującą zabawą i cennym źródłem wiedzy praktycznej.

Więcej
Zajęcia wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej

Jedną z form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, podczas których dzieci pracują w małych grupach nad wyrównaniem braków edukacyjnych. Jak je najlepiej zorganizować? Jakie metody i...

Więcej

Dzięki słuchaniu bajek rozwija się sfera emocjonalna kilkulatka, który poznaje różne uczucia i sposoby ich wyrażania, granice dobra i zła oraz konsekwencje własnych działań.

Więcej
Pomagamy zrozumieć świat

Każdy ma czasem wrażenie, że nie pasuje do otoczenia albo że w danej sytuacji zachował się inaczej niż zwykle i właściwie nie wie dlaczego. Takie sytuacje zdarzają się, ponieważ dzięki zmysłom stale odbieramy sygnały, które bywają...

Więcej
wczytaj więcej wczytuje więcej
1 2 3 4 5 6 7 8