Salon metodyczny

Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część 1

Od nowego roku szkolnego obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji procesu kształcenia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jakie obowiązki spoczywają na pracownikach merytorycznych, jakie są nowe formy wspomagania...

Więcej
Matematyka w przedszkolnym ogrodzie. Odkrywanie świata

Kilkuletnie dziecko uczy się właściwie przez cały czas. Wiedzione wrodzoną ciekawością świata z zapałem poznaje otoczenie. Robi to zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami - emocjonalnie, wielozmysłowo, w ciągłym ruchu.

Więcej
Zaburzenia integracji sensorycznej

Jak rozpoznać zaburzenia procesów sensorycznych? Czym jest system proprioceptywny? Na czym polega diagnoza SI? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Więcej
Percepcja słuchowa u przedszkolaków - rozwój i zaburzenia

Percepcja słuchowa jest jedną z podstawowych funkcji psychofizycznych człowieka. Na czym polega i w jaki sposób można usprawniać jej rozwój? Prezentujemy ćwiczenia usprawniające.

Więcej
O potrzebie skutecznej profilaktyki

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby ze spektrum autyzmu są grupą w największym stopniu narażoną na akty przemocy seksualnej. Doświadczają jej 4,6 razy częściej niż ich pełnosprawni rówieśnicy. Dlaczego tak się...

Więcej
Neurodydaktyka a nauka języków obcych

Neurodydaktyka stała się ostatnio bardzo popularnym obszarem teorii i praktyki pedagogicznej w Polsce. W jaki sposób można wykorzystać jej dorobek w kontekście zwiększania kompetencji językowych uczniów?

Więcej

We współczesnym świecie pojęcie motywacji cieszy się niegasnącą popularnością zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Jak zatem motywować uczniów do nauki języków obcych, rozwijając kompetencję interkulturową?

Więcej
Europejskie portfolio językowe w polskiej szkole

Jak świadomie budować i rozwijać swoje kompetencje językowe, ucząc się języków obcych w szkole i poza nią? W jaki sposób nauczyciele mogą wspomóc w tym zakresie dzieci i młodzież? Prezentujemy Europejskie Portfolio Językowe.

Więcej
Zaburzenia modulacji w integracji sensorycznej

Bodźce z otoczenia docierają do wszystkich z taką samą intensywnością. Różnie jednak na nie reagujemy, co jest uzależnione od naszego profilu modulacyjnego. Ale jeżeli modulacja sensoryczna jest zaburzona, pewne bodźce są nadmiernie...

Więcej
Wspieranie rozwoju motoryki małej

Motoryka, czyli zdolność wykonywania ruchów, jest właściwa ludziom i zwierzętom. Jej rozwój przebiega etapami, z których żaden nie powinien być pominięty, choć może być osiągany w różnym tempie przez poszczególne maluchy.

Więcej
wczytaj więcej wczytuje więcej
1 2 3 4 5 6