Salon metodyczny

Praca terapeutyczna ze zwierzętami

Mirella Michalewska opowiada o korzyściach płynących z pracy terapeutycznej z udziałem zwierząt w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami intelektualnymi.

Więcej

Naukowcy zgodnie twierdzą, że prawidłowe kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych już od najmłodszych lat zapewnia dzieciom lepsze wyniki w nauce, a później sukcesy w życiu zawodowym. Dlaczego edukacja w tym obszarze...

Więcej
Strategie uczenia się

Co zrobić, by uczenie się stało się efektywnym procesem? Jak optymalnie wykorzystywać nasz czas przeznaczony na naukę? Zapraszamy do zapoznania się z różnymi strategiami uczenia się i korzyściami wynikającymi z ich zastosowania.

Więcej
Autyzm w szkole

Liczba dzieci ze spektrum autyzmu z roku na rok rośnie. Powinna zatem wzrastać także nasza wiedza, jak pracować z tą grupą uczniów.

Więcej
Metoda „odwróconej klasy” – nowy sposób na lekcję

Metoda odwróconego projektu to doskonały patent na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się i podniesienie ich motywacji do nauki. Czy zagości w naszych szkołach na dłużej?

Więcej

Z procesem równoległego uczenia się dwóch języków obcych nierozerwalnie związane jest zjawisko transferu językowego.

Więcej

Transfer negatywny zakłóca naukę języka obcego. Przyjmuje się, że jest on przypadkiem niekorzystnego wpływu uprzednio zdobytych umiejętności językowych na nowe.

Więcej

Rada Programowa "Trampolina" to spotkanie ekspertów PWN, autorów pakietów publikacji dla przedszkoli Trampolina i Trampolina. Hop, do góry! oraz specjalistów wychowania przedszkolnego.

Więcej
Kodowanie w przedszkolu

W placówkach edukacyjnych różnego stopnia zagościły na dobre nowe pojęcia: kodowanie, wstęp do programowania, programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. Wniosek? Technologia cyfrowa zaliczona została do stałych komponentów edukacji.

Więcej
Fizyka i chemia w przedszkolu

Dla kilkuletniego dziecka, które dopiero odkrywa świat, przystępnie zaprezentowane zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne mogą być ekscytującą zabawą i cennym źródłem wiedzy praktycznej.

Więcej
wczytaj więcej wczytuje więcej
1 2 3 4 5 6 7 8