Przedmioty ogólne

Drodzy Nauczyciele,
 

Realizując strategię specjalizacji, podjęliśmy decyzję o sprzedaży części naszej oferty - podręczników szkolnych do przedmiotów ogólnych - wydawnictwu Nowa Era. Na mocy umowy zawartej w dniu 16.01.2015 r. pomiędzy wydawnictwami, nastąpiło przeniesienie na Nową Erę praw autorskich do podręczników szkolnych do przedmiotów ogólnych.
 

Jednocześnie informujemy, że materiały elektroniczne do podręczników do przedmiotów ogólnych, dostępne dotychczas w Akademii PWN, będą od 1 września 2015 r. zamieszczone na portalu dlanauczyciela.pl prowadzonym przez wydawnictwo Nowa Era.
 
Dziękujemy Państwu za długoletnią współpracę i wybór naszych publikacji. Zaufanie, którym nas obdarzyliście, motywuje nas do ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości naszych materiałów edukacyjnych oraz doskonalenia poziomu obsługi klientów.
 

Pozdrawiamy,
Zespół Wydawnictwa Szkolnego PWN
wczytaj więcej wczytuje więcej