Materiały dydaktyczne

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty spowodowała zmianę w dostępności obudowy metodycznej dla nauczycieli. Wydawcy publikacji edukacyjnych nie mogą przekazywać nauczycielom nieodpłatnych zestawów metodycznych.

Przypominamy, że większość przydatnych pomocy dydaktycznych takich jak poradniki, dokumentacja do podręcznika, testy itp., dostępnych jest wyłącznie online w interaktywnym katalogu zasobów w Akademii PWN.

akademia-grafika.pngW Księgarni Szkolnej PWN  oferujemy dodatkowo obudowę cenionych i popularnych serii do nauki języka angielskiego, francuskiego, łacińskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Oferta dostępna jest do wyczerpania zapasów.

Zobacz ofertę płatnych materiałów dydaktycznych!

 

flaga_Francja.png
Język francuski >

flaga_Anglia.png
Język angielski >

Język łaciński >
rosja.png
Język rosyjski >
flaga_Niemcy.png
Język niemiecki >


Przypominamy także, że w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego organ prowadzący szkołę powinien zapewnić nauczycielom narzędzia pracy, w tym materiały dydaktyczne wymienione w realizowanym programie nauczania.


Podstawa prawna:
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie innych ustaw z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. z 2014 r., poz.811)

Art. 22d. 1. Zakazane jest:

1) Oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

2) Oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

wczytaj więcej wczytuje więcej