Labo de lexique

baner_FR_pro.jpg


Zapraszamy do pobrania słowniczków lekcyjnych (dico) i nowych ćwiczeń (exercices) do rozdziałów 1-4 serii Francofolie express. Nowa edycja, część 1 i 2 oraz Francofolie express 3.

W przygotowanych materiałach znajdują się podsumowania wprowadzanego słownictwa - karty z aktywnym słownictwem - oraz dodatkowe zadania leksykalne. 

 

Rozdział 1

Francofolie express
Nowa edycja, część 1
Francofolie express
Nowa edycja, część 2
Francofolie express 3

pobierz ›

pobierz ›

pobierz ›

Rozdział 2

Francofolie express
Nowa edycja, część 1
Francofolie express
Nowa edycja, część 2
Francofolie express 3

pobierz ›

pobierz ›

pobierz ›

Rozdział 3

Francofolie express
Nowa edycja, część 1
Francofolie express
Nowa edycja, część 2
Francofolie express 3

pobierz ›

pobierz ›

pobierz ›

Rozdział 4

Francofolie express
Nowa edycja, część 1
Francofolie express
Nowa edycja, część 2
Francofolie express 3

pobierz ›

pobierz ›

pobierz ›


Słowniczki i nowe dodatkowe ćwiczenia do rozdziałów 5-6 są w trakcie przygotowywania. Informacje o ich dostępności przekażemy w kolejnych newsletterach metodycznych.

wczytaj więcej wczytuje więcej