Księgarnia wysyłkowa

kspwn_logo.png

Zapraszamy na zakupy!

Zamówienia można również składać tradycyjnie:

Telefoniczne – infolinia: 22 69 54 800

Faksem – pod numerem 22 69 54 836 lub 806

Adres do korespondencji:
WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN Spółka z o. o.
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa – pokaż na mapie
Sekretariat: tel. 22 69 54 561, fax 22 831 26 16


*koszt połączenia z telefonu stacjonarnego z każdego miejsca w kraju odpowiada taryfie lokalnej,
koszt połączenia z telefonu komórkowego – według taryfy operatora