Kompendium wiedzy o ustawie

02b.jpg

Przedstawiamy Państwu informacje na temat dotacji celowej na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie innych ustaw z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. z 2014 r., poz.811).
 

 1. dotacją celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

  dowiedz się więcej >>>
 2. wprowadzeniem zmian w podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych

  dowiedz się więcej >>>
 3. zmianą procesu podejmowania decyzji o wyborze podręcznika 

  dowiedz się więcej >>>

  Definicje.png

1. Dotacja celowa

Na realizację nowego dla samorządów i szkół zadania – zaopatrzenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację z budżetu państwa, a następnie, po otrzymaniu spisu uczniów na kolejny rok szkolny, przekazują ją szkołom.  Ze środków z dotacji, nazwanej dotacją celową, dyrektor szkoły dokonuje zakupu wybranych przez nauczycieli podręczników do zajęć obowiązkowych. Dotacja przysługuje wszystkim szkołom publicznym, a także niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

Uwaga!
Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, nawet jeżeli z punktu widzenia szkoły są one obowiązkowe:

 • religii/etyki,
 • wychowania do życia w rodzinie,
 • drugiego języka nowożytnego w szkole podstawowej.
   

W roku szkolnym 2016/2017 dotacją będą objęte następujące klasy:

Rok szkolny Klasy 1-3 SP Klasy 4-6 SP GIM
2016/2017 Klasa 3 Klasa 5 Klasa 2


Dotacja celowa nie obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych – podręczniki i ćwiczenia nadal kupować będą dla siebie uczniowie.

Podręczniki lub materiały edukacyjne stanowią własność szkoły i muszą zostać zwrócone przez uczniów po roku nauki – służyć mają trzem rocznikom uczniów.

Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom na własność i nie podlegają zwrotowi szkole.

Kwoty dotacji celowych dla uczniów szkół podstawowych

Dotacja celowa na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznawana jest raz na trzy lata na jednego ucznia.  Kwota dotacji pomniejszona musi być o 1%, który jednostka samorządu terytorialnego powinna przeznaczyć na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Dotacja.png

2. Wprowadzenie zmian w podręcznikach – podręczniki wieloletnie

Podręczniki i materiały edukacyjne muszą teraz służyć kolejnym trzem rocznikom uczniów.  Uczniowie będą je co roku wypożyczać ze szkoły i zwracać w stanie pozwalającym na ich dalsze użytkowanie.  Podręczniki muszą zostać zmienione przez wydawców w odpowiedni sposób:

 • nie mogą zawierać pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania,
 • wszystkie miejsca, które mogłyby zostać „wypełnione” przez uczniów muszą być zaczernione lub w jakiś inny sposób uniemożliwiać wpisanie odpowiedzi,
 • nie mogą zawierać elementów jednorazowego użytku – naklejek, wycinanek, a także kodów dostępu do zadań online, które z zasady są dla danego ucznia na rok,
 • odwołań i poleceń do opracowanych przez danego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych dla ucznia, np. zeszytów ćwiczeń bądź repetytoriów,
 • nie mogą zawierać opisów egzaminów zewnętrznych, ani zadań egzaminacyjnych wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych. 

3. Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła też ściśle określony proces wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych bądź ćwiczeniowych.

Nauczyciel, bądź zespół przedmiotowy, jeżeli jest więcej niż jeden nauczyciel danego przedmiotu, wybiera jeden podręcznik* do danych zajęć edukacyjnych.

strzalka_dol.jpg

Nauczyciel bądź zespół przedstawiają wybór dyrektorowi.

  strzalka_dol.jpg 

W przypadku braku decyzji w zespole nauczycieli, głos decydujący ma dyrektor, uprawniony do podjęcia ostatecznej decyzji.

 strzalka_dol.jpg

 Dyrektor ustala listę podręczników lub materiałów edukacyjnych  oraz materiałów ćwiczeniowych i zasięga opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 strzalka_dol.jpg

Dyrektor podaje informację o zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do publicznej wiadomości**.

* W przypadku klas 4-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych może obowiązywać więcej niż jedne podręcznik do języka obcego, jeżeli uczniowie w poszczególnych oddziałach uczą się na różnych poziomach zaawansowania.

** Dyrektor szkoły nie ma obowiązku dotrzymania konkretnego terminu, musi jednak pamiętać,  że w przypadku zakupu podręczników i ćwiczeń przez uczniów, muszą oni mieć na to czas i powinni dowiedzieć się odpowiednio wcześnie, jakie podręczniki kupić.

Źródła:

 • ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 290)
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie innych ustaw z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. z 2014 r., poz.811)
wczytaj więcej wczytuje więcej