Nowa matura 2015 - najważniejsze zmiany

W maju 2015 r. absolwenci liceum będą zdawać zmienioną maturę. Rok później dołączą do nich uczniowie techników. Główne zmiany dotyczyć będą języka polskiego w części ustnej (zamiast prezentacji będzie wypowiedź ustna na wylosowany temat) oraz dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, który obowiązkowy będzie w części pisemnej.

matura.jpgNajwięcej obaw uczniów wzbudza część ustna z języka polskiego. Do tej pory abiturienci na egzamin przychodzili z gotową prezentacją, którą przedstawiali przed komisją. Taka formuła była powszechnie krytykowana – zwracano uwagę, że maturzyści prezentacje po prostu kupują, a nie tworzą od podstaw. Nowa matura ma ukrócić te proceder. Uczeń będzie losował zagadnienie – fragment tekstu kulturowego - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Następnie będzie miał 15 minut na przygotowanie swobodnej wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tematem, a następnie 10 minut na jej wygłoszenie. Komisja egzaminacyjna będzie miała 5 minut na dopytanie maturzysty, ale będzie to tylko rozmowa pogłębiająca – nie będzie można pytać zdającego o zagadnienia wykraczające poza temat wypowiedzi.

Kolejną ważną zmianą jest jeden przedmiot dodatkowy, który trzeba będzie zdać obowiązkowo w części pisemnej. Jak podało MEN podczas ostatniej matury blisko 32 proc. maturzystów nie zdawało ani jednego przedmiotu dodatkowego. Teraz ma to się zmienić.  W sumie, tak jak w zeszłym roku, uczeń będzie mógł podejść do sześciu przedmiotów dodatkowych, ale zdawać je będzie tylko na poziomie rozszerzonym (konsekwencja zmienionej podstawy programowej, zgodnie z którą przedmioty dodatkowe nauczane są tylko w zakresie rozszerzonym). Przedmioty dodatkowe nie wpływają na wynik matury, brane są za to pod uwagę podczas rekrutacji na wyższe uczelnie.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych pisemnych i ustnych. Nowością będzie podanie wyników  z części pisemnej również w skali centylowej – pokazującej wynik abiturienta na tle wszystkich maturzystów.

Przedmioty obowiązkowe

Pisemne

Ustne

Przedmiot

Poziom

Przedmiot

Poziom

Język polski

podstawowy

Język polski

bez określania poziomu

Język obcy nowożytny

podstawowy

Język obcy nowożytny

bez określania poziomu

Matematyka

podstawowy

Język obcy mniejszości narodowej

bez określania poziomu

Język obcy mniejszości narodowej

podstawowy

 

 

 

Przedmioty dodatkowe

Pisemne – jeden obowiązkowy przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, maksymalnie 5 dobrowolnie

Ustne

Przedmiot

Poziom

Przedmiot

Poziom

Biologia

rozszerzony

Język mniejszości etnicznej

bez określania poziomu

Chemia

rozszerzony

Język mniejszości narodowej

bez określania poziomu

Filozofia

rozszerzony

Język obcy nowożytny

bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny

Fizyka

rozszerzony

Język regionalny

bez określania poziomu

Geografia

rozszerzony

 

 

Historia

rozszerzony

 

 

Historia muzyki

rozszerzony

 

 

Historia sztuki

rozszerzony

 

 

Informatyka

rozszerzony

 

 

Język łaciński i kultura antyczna

rozszerzony

 

 

Język mniejszości etnicznej

rozszerzony

 

 

Język mniejszości narodowej

rozszerzony

 

 

Język obcy nowożytny

rozszerzony

 

 

Język polski

rozszerzony

 

 

Język regionalny

rozszerzony

 

 

Matematyka

rozszerzony

 

 

Wiedza o społeczeństwie

rozszerzony

 

 

Wytłuszczone przedmioty są obowiązkowe dla wszystkich zdających.

Film informacyjny na temat nowej formuły matury w 2015 r. opracowany przez Centralną Komisję Edukacyjną.

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2015 r. (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna)
Pobierz plik: Harmonogram-matura-2015.pdf [1689.84 kb]