Biuro Zarządu

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
(dawniej: Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o)

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa Pokaż na mapietel. (22) 695 45 61
fax (22) 831 26 16

e-mail: sekretariat.wsz@pwn.pl

NIP 525 156 39 96
REGON: 012 326 867

* koszt połączenia z telefonu stacjonarnego z każdego miejsca w kraju odpowiada taryfie lokalnej,
koszt połączenia z telefonu komórkowego - według taryfy operatora

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o) z siedzibą w Warszawie, 02-460 Warszawa,
ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000630208, NIP 525 156 39 96,
wysokość sumy komandytowej 3.564.000 PLN.

Formularz kontaktowy

*
*
*
*
*