Karty obserwacji dziecka

Pięciolatek

5-latki, przedszkole
9788326229831
A4
48
Pomoce dydaktyczne

"Karty obserwacji dziecka. Pięciolatek" to publikacja, w której skład wchodzi:
• 32 kart diagnostycznych (16 kart do obserwacji I i 16 kart do obserwacji II)
• arkusz obserwacji rozwoju dziecka,
• karta, na której nauczyciel może zamieścić dodatkowe informacje o trzylatku.


Obserwacja i diagnoza pedagogiczna umożliwia właściwą ocenę poziomu umiejętności, wiedzy i postaw dziecka. Pomaga w określeniu jego mocnych i słabych stron. Przeprowadzona w profesjonalny sposób ułatwi nauczycielowi wyznaczenie właściwego kierunku dalszej pracy z wychowankiem, co z kolei przełoży się na jego sukcesy w dalszej edukacji.


Arkusz obserwacji skupia się na następujących obszarach:
• rozwój fizyczny,
• rozwój emocjonalny,
• rozwój społeczny
• rozwój poznawczy.


Obszary te z kolei obejmują umiejętności z poszczególnych zakresów właściwych rozwojowi
dziecka 5-letniego.


Publikacja "Karty obserwacji dziecka. Pięciolatek":
• ułatwia obserwację dziecka 5-letniego
• dostarcza gotowe karty obserwacji, do wykorzystania podczas procesu obserwacji pedagogicznych
• pomaga w określeniu mocnych i słabych stron dziecka
• wspomaga nauczyciela w rzetelnym i szybkim sprawdzeniu kompetencji dziecka
• ułatwia prowadzenie odpowiedniej dokumentacji