Badanie gotowości szkolnej. Karty diagnostyczne

6-latki, przedszkole
9788326230363
A4
64
Pomoce dydaktyczne

"Badanie gotowości szkolnej. Karty diagnostyczne" to publikacja, która pozwala na sprawne przeprowadzenie obserwacji umiejętności dzieci sześcioletnich w podziale na:
• diagnozę wstępną i końcową (po 29 kart do każdej z obserwacji),
• arkusz obserwacji kompetencji dzieci,
• arkusz kart diagnostycznych,
• tabelę zbiorczą dziecka.


Publikacja jest dostosowana do aktualnych przepisów prawa oświatowego oraz nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.)


Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I. Postępy dziecka powinny być monitorowane w sposób planowy; jesienią należy dokonać wstępnej diagnozy, a w ciągu kolejnych miesięcy - towarzyszyć dziecku w jego osiągnięciach i wspierać w pokonywaniu trudności. Natomiast podczas diagnozy końcowej nauczyciel dokonuje oceny gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną.


Diagnoza polega na opisaniu umiejętności dziecka w 4 obszarach, od których uzależniona jest gotowość szkolna:
• rozwój fizyczny,
• rozwój emocjonalny,
• rozwój społeczny
• rozwój poznawczy.


Publikacja z kartami diagnostycznymi:
• sprawdza stan osiągnięć dziecka we wszystkich obszarach rozwojowych
• umożliwia dokonanie oceny umiejętności w kontekście gotowości szkolnej
• zawiera jednoznaczne polecenia
• pozwala na rzetelne interpretowanie wyników w odniesieniu do dziecka oraz całej grupy
• ułatwia prowadzenie odpowiedniej dokumentacji