Hop, do góry! Trzylatek

Przewodnik metodyczny cz. 2

3-latki, przedszkole
9788326228537
B5
224
Hop, do góry!

Przewodnik metodyczny wraz ze scenariuszami zajęć ma na celu ułatwienie nauczycielowi realizację treści programowych - zgodnie z obowiązującą podstawą programową - z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego "Hop, do góry! Trzylatek".


Przewodnik metodyczny zawiera:
rozkład materiału na każdy miesiąc,
plan pracy dydaktyczno-wychowawczej przygotowany na każdy miesiąc, ułożony tygodniami wraz z odniesieniami do obowiązującej podstawy programowej,
scenariusze zajęć na każdy dzień - w podziale na aktywność poranną i popołudniową, zajęcia główne, w tym zajęcia w ogrodzie,
poranki muzyczne, czyli krótkie (od 5 do 8 minut), codzienne zajęcia umuzykalniające,
zabawy muzyczno-ruchowe w scenariuszach zajęć wraz z tekstami piosenek z płyt z zapisem nutowym,
teksty literackie, które nawiązują do tematu zajęć i inspirują do rozmów,
scenariusze zajęć przedszkolnych świąt nietypowych,
• scenariusze realizowane metodą projektów,
• zestawy ćwiczeń porannych, ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw i gier ruchowych,

• oraz inne materiały dodatkowe.


W każdym scenariuszu nauczyciel znajdzie:
• zapisy do dziennika,
• rodzaj zajęć,
• cele,
• pomoce dydaktyczne.


Atutem przewodnika jest rozwiązanie, gwarantujące nauczycielowi wygodę i komfort pracy dydaktycznej w wymiarze 5-godzinnym i powyżej 5 godzin. W zapisie w dzienniku - znajdującym się na początku każdego scenariusza dziennego - wyróżniono szarym tłem te propozycje, które dotyczą zajęć w wymiarze 5-godzinnym.