Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu

Funkcjonowanie społeczne

Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek
9788326227189
A4
72
Biblioteka Nauczyciela

"Funkcjonowanie społeczne" to publikacja przeznaczona dla 2 grup wiekowych: 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków.


W skład książki wchodzą:
test przesiewowy sprawdzający u dziecka rozwój emocjonalno-społeczny
10 scenariuszy zajęć z propozycjami ćwiczeń i zabaw wspomagających kształtowanie postaw moralnych, naukę funkcjonowania w grupie, poznawanie różnych ról społecznych, rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także uodpornienia się na niepowodzenia
18 kart pracy nawiązujących do tematyki zajęć.


Integralną częścią książki są również kolorowe pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej lub z grupą:
• ilustracje do scenariuszy: "Dobre rady Różowego Ryjka", "Dobrych kolegów mam", "Hej na sanki", "Na podwórku", "Prawdziwy bohater", "Psotne koziołki"


Dodatkowo do książki dołączono specjalną gazetkę informacyjną dla rodziców.


Praktyczne materiały do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to propozycje rozwiązań, które ułatwią organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zgodnie z rozporządzeniem z 9 sierpnia 2017 r.). Przedstawione pomysły zajęć, zabaw i kart pracy pozwolą pracować na zajęciach terapeutycznych i wspomagających ciekawie i bez nudy.


Publikacja wchodzi w skład miniserii Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu, do której należą również Motoryka mała, Myślenie matematyczne, Percepcja wzrokowa, Percepcja słuchowa, Orientacja przestrzenna, Koncentracja uwagi, Elementy integracji sensorycznej, Koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa.