Biblioteka Nauczyciela

Biblioteka Nauczyciela

Rozwijamy warsztat pracy nauczyciela!

„Biblioteka Nauczyciela” to seria książek dotyczących zajęć dodatkowych uwzględnionych w podstawie programowej oraz zajęć związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną w przedszkolach.

Publikacje mają formę materiałów gotowych do wykorzystania podczas pracy z dziećmi (zabawy, gry, ćwiczenia, karty pracy, plakaty, nagrania audio itp.), zostały przygotowane przez specjalistów i nauczycieli praktyków. Z książek mogą korzystać nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci.

naj_cechy.png

„Biblioteka Nauczyciela”:

  • dostarcza praktyczne materiały do prowadzenia zajęć dodatkowych lub związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
  • zawiera ciekawe i atrakcyjne pomoce – gotowe do wykorzystania podczas pracy z przedszkolakami
  • ułatwia nauczycielom wychowania przedszkolnego, pedagogom, psychologom i terapeutom prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym (zajęcia ruchowe, zajęcia dodatkowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
  • daje pewność merytoryczną – materiały przygotowane przez specjalistów i praktyków
  • rozwija warsztat pracy nauczyciela.

 

Zobacz film o serii „Biblioteka Nauczyciela”>>

 

Biblioteka Nauczyciela" w księgarni internetowej PWN

wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
wychowanie przedszkolne, przedszkole,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP