Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Taniewicz
, specjalne potrzeby edukacyjne
9788326230509
A4
660

Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną to obszerny zbiór materiałów dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pomagający w opanowaniu materiału z zakresu podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Zawartość pakietu:
 
 • Segregator zawierający 660 różnorodnych kart pracy służących rozwijaniu umiejętności szkolnych, myślenia, pamięci, koncentracji, spostrzegawczości, grafomotoryki i sensoryki. Zawartość segregatora jest podzielona na trzy części, zawierające odpowiednio treści:
  - polonistyczne,
  - matematyczne,
  - społeczno-przyrodnicze.
  W segregatorze znajdują się również plansze do edukacji społeczno-przyrodniczej.
 
 • Pomoce dydaktyczne, czyli zestaw 20 pomocy wspierających edukację dzieci, pomagających w codziennym funkcjonowaniu w szkole, pozwalających lepiej utrwalić zdobywane wiadomości i umiejętności.
 
Zalety pakietu:
 
 • materiały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – pod względem: formy, języka, ilości materiału i sposobu pokazania treści na stronie
 • połączenie nauki z zabawą pomaga uczniom łatwiej opanować treści, z których przyswojeniem mają problem
 • kompleksowa publikacja dla placówki: jedna publikacja dla wszystkich nauczycieli wspomagających/pedagogów specjalnych.
 
Proponowane materiały mogą być wykorzystane:
 
 • w szkołach masowych, 
 • w szkołach integracyjnych 
 • w szkołach specjalnych
na zajęciach:
 
 • edukacyjnych, 
 • rewalidacyjnych,
 • zarówno indywidualnych, jaki i grupowych. 
 
Materiały również mogą być wykorzystywane w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.