Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Edukacja wczesnoszkolna

Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Edukacja wczesnoszkolna

Materiały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ułatwiające opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej

Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną to obszerny zbiór materiałów dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pomagający w opanowaniu materiału z zakresu podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną to:
 
 • ok. 660 kart pracy do kopiowania – co gwarantuje sprawne przygotowanie zajęć
 • 20 pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią zajęcia.
 
Zalety pakietu:
 
 • materiały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – pod względem: formy, języka, ilości materiału i sposobu pokazania treści na stronie
 • połączenie nauki z zabawą pomaga uczniom łatwiej opanować treści, z których przyswojeniem mają problem
 • kompleksowa publikacja dla placówki: jedna publikacja dla wszystkich nauczycieli wspomagających/pedagogów specjalnych.
 
Proponowane materiały mogą być wykorzystane:
 
 • w szkołach masowych, 
 • w szkołach integracyjnych 
 • w szkołach specjalnych
na zajęciach:
 
 • edukacyjnych, 
 • rewalidacyjnych,
 • zarówno indywidualnych, jaki i grupowych. 
 
Materiały również mogą być wykorzystywane w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP