Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem. Edukacja wczesnoszkolna

Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem. Edukacja wczesnoszkolna

Materiały wspierające rozwój kompetencji społecznych uczniów ze spektrum autyzmu

Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem to materiały wspierające rozwój kompetencji społecznych uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
 
Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem to:
 
  • ok. 660 kart pracy do kopiowania
  • 23 pomoce dydaktyczne.
 
Korzystając z pakietu szkoła zyskuje:
 
  • gotowe, kompleksowe materiały z zakresu rozwijania kompetencji społecznych
  • różnorodne pomoce dydaktyczne, które ułatwią uczniom pracę nad własnym rozwojem zdobywaniem kompetencji społecznych w przyjemny sposób,
  • jedną publikację dla wszystkich nauczycieli wspomagających/pedagogów specjalnych pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej w klasach 1-3. 
Nauczyciel oszczędzi czas potrzebny na przygotowanie zajęć. 
 
Proponowane materiały mogą być wykorzystane:
 
  • w szkołach masowych, 
  • w szkołach integracyjnych 
  • w szkołach specjalnych
oraz w klasach dla uczniów z autyzmem.
 
W pracy terapeutycznej ważne jest indywidualizowanie oraz urozmaicanie działań. Zachęcamy, aby materiały były wykorzystywane na zajęciach:
terapeutycznych, 
rewalidacyjnych,
zarówno indywidualnych, jaki i grupowych. 
 
Karty pracy mogą być nie tylko pomocą dydaktyczną do realizacji poszczególnych treści, ale także inspiracją do tematu zajęć, które nauczyciel lub terapeuta chce z dzieckiem przeprowadzić. 
Zawarty w Pomocach dydaktycznych zestaw kart gimnastycznych może posłużyć jako forma rozładowania napięcia, relaksu i odprężenia w przerwie śródlekcyjnej dla całej klasy.
Wszystkie dzieci mogą skorzystać także z przygotowanego kalendarza klasowego, na którym mogą zaznaczyć ważne dla nich wydarzenia, np. urodziny, wyjścia na wycieczkę, sprawdziany. Dzięki umieszczeniu planszy w sali ułatwimy uczniom z autyzmem rozumienie następstw czasowych. Wesprzemy ich także w nauce radzenia sobie ze zmianami oraz przygotujemy do specjalnych wydarzeń w klasie.
 
Pakiet Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem z pewnością sprawdzi się także jako pomoc dla trenerów prowadzących w szkołach Treningi Umiejętności Społecznych.

pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP