Serie do przedmiotu: pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawcze

Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawcze to materiały wspierające rozwój umiejętności uczniów z problemami w nauce. Pakiet składa się z kart pracy i pomocy dydaktycznych ułatwiających przygotowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem. Edukacja wczesnoszkolna

Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem to materiały wspierające rozwój kompetencji społecznych uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Edukacja wczesnoszkolna

Materiały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ułatwiające opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej