Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy

Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy

„Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy” to kompleksowy, specjalistyczny zestaw różnorodnych materiałów edukacyjnych dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, spektrum autyzmu i innymi sprzężeniami, który wspomaga uczniów w procesie stawania się mężczyznami i w przechodzeniu przez jeden z najtrudniejszych i najbardziej burzliwych etapów w życiu, czyli okres dojrzewania. 


W ramach serii „O dojrzewaniu. Chłopcy” ukazały się:

 • karty pracy
 • tabela zmian
 • czytanki
 • historyjki obrazkowe
 • historyjki społeczne
 • instrukcje
 • plansze magnetyczne
 • materiały interaktywne
 • poradnik metodyczny. 

Zagadnienia omawiane w materiałach: 

 • zmiany w wyglądzie
 • zmiany nastrojów
 • dbanie o higienę i ubiór
 • zdrowie
 • intymność
 • asertywność
 • relacje z ludźmi
 • wizyty u urologa. 

Seria „O dojrzewaniu. Chłopcy” pozwala osiągnąć cele z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych zapisane w zadaniach szkoły tj.:

 • przygotowanie uczniów do roli dorosłej kobiety i mężczyzny; wprowadzenie elementów wiedzy o rozwoju i zmianach własnego ciała oraz elementów wiedzy o seksualności człowieka
 • uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób
 • kształtowanie umiejętności bycia asertywnym

oraz w treściach nauczania:

 • kształtowanie identyfikacji z płcią
 • uczenie się rozumienia zmian ciała w cyklu życia
 • dbanie o higienę intymną (ze szczególnym uwzględnieniem higieny podczas okresu dojrzewania)
 • przestrzeganie zasad intymności podczas czynności higienicznych
 • zachowanie intymności podczas korzystania z toalety
 • rozumienie konieczności przeprowadzania badań profilaktycznych – wizyta u lekarza ginekologa
 • uczenie się zachowania bliskości i dystansu w relacjach z innymi ludźmi
 • rozumienie procesu dojrzewania
 • uczenie się bycia asertywnym.

Materiały mogą być wykorzystane w pracy:

 • z osobami o różnym poziomie niepełnosprawności intelektualnej (od lekkiego po znaczny)
 • z osobami ze spektrum autyzmu
 • z osobami z porażeniem mózgowym i innymi problemami rozwojowymi. 

Publikacje mogą służyć także w edukacji dzieci i młodzieży pełnosprawnej.

kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP