Pewny start. Dzisiaj w szkole

Pewny start. Dzisiaj w szkole

Seria przygotowana z myślą o wspieraniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. W skład serii wchodzą materiały, które rozwijają wszystkie sfery ucznia: społeczną, samoobsługową, komunikacyjną, emocjonalną, poznawczą, motorykę dużą i małą. 

 
W ramach serii „Dzisiaj w szkole” ukazało się 8 publikacji:
• karty pracy
• zeszyt plastyczno-grafomotoryczny
• historyjki obrazkowe
• czytanki
• plansze magnetyczne
• tablice do komunikacji z poradnikiem metodycznym.
 
 
Zagadnienia omawiane w materiałach:
• higiena
• utrzymanie czystości
• co lubię
• czego nie lubię
• dobre i złe zachowania
• zwroty grzecznościowe
• emocje
• relacje z kolegami
• bezpieczeństwo
• szkoła
• pory roku
• czas wolny
• święta.
 
 
Publikacje mogą służyć także w edukacji dzieci i młodzieży pełnosprawnej.

kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP