Serie do przedmiotu: kształcenie specjalne

 

Pewny start. Cztery pory roku

Seria "Pewny start. Cztery pory roku" to materiały edukacyjne, które usprawniają niezbędne funkcje poznawcze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wspomagają ich wszechstronny rozwój.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa, klasy I-III

Pewny start. Mój dobry rok

Seria "Pewny start. Mój dobry rok" to materiały edukacyjne, które usprawniają niezbędne funkcje poznawcze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i pomagają rozwijać ich kompetencje społeczne.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa, klasy IV-VI

Pewny Start. Wokół pór roku

Seria "Pewny start. Wokół pór roku" to 5 publikacji z materiałami, które dotyczą sytuacji społecznych związanych ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy IV-VII, gimnazjum

Pewny start. Świat wokół mnie

Seria "Pewny start. Świat wokół mnie" to zestaw ćwiczeń z zakresu umiejętności społecznych, opracowany z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Proponowany etap edukacyjny: gimnazjum

Pewny Start. Poznać i zrozumieć uczucia

Seria "Pewny start. Poznać i zrozumieć uczucia" to materiały wspierające rozwój emocjonalno-społeczny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Pewny Start. Dzisiaj w szkole

Seria "Pewny start. Dzisiaj w szkole" to materiały, które wspierają rozwój kompetencji społecznych oraz usprawniają niezbędne funkcje poznawcze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa, klasy I-III

Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta

Seria "Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta" to unikalne materiały edukacyjne, które pomagają przygotować dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną na zmiany zachodzące w okresie dojrzewania.

Proponowany etap edukacyjny: starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum

Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy

Seria "Pewny start. O dojrzewaniu. Chłopcy" to unikalne materiały edukacyjne, które pomagają przygotować chłopców z niepełnosprawnością intelektualną na zmiany zachodzące w okresie dojrzewania.

Proponowany etap edukacyjny: starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum

Pewny start. O dorosłości

Seria "Pewny start. O dorosłości" to materiały edukacyjne przeznaczone dla uczniów szkół przysposabiających do pracy. Publikacje pomagają przygotować dorastających uczniów do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania.

Proponowany etap edukacyjny: szkoła przysposabiająca do pracy