Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 2

Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 2

Kompleksowy, specjalistyczny zestaw różnorodnych ćwiczeń i kart pracy usprawniający funkcje psychofizyczne.

 
W ramach serii "Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 2" ukazały się:

 
 • Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy
 • Koncentracja uwagi. Karty pracy
 • Orientacja przestrzenna. Karty pracy i ćwiczenia
 • Percepcja wzrokowa. Karty pracy i ćwiczenia
 • Percepcji słuchowa. Karty pracy z płytą audio CD z nagraniami
 • Wypowiedzi ustne i pisemne. 
 
Tematyka kart pracy odnosi się do zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń oraz świąt, funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i domowym, dzięki czemu karty mogą być wykorzystywane w ciągu całego roku szkolnego, zarówno na zajęciach indywidualnych, jak i grupowych.
 
Seria powstała we współpracy ze specjalistami z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
 
Z publikacji mogą korzystać:
 
 • pedagodzy specjalni
 • terapeuci.
Materiały przeznaczone są do pracy z uczniami:
 
 • z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • z lekką niepełnosprwanością intelektualną
 • z autyzmem
 • z dysleksją
na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych.

kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP