Pewny start. O dorosłości

Aktywni społecznie. Karty pracy

Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej
9788326226038
A4
108
Pewny start. O dorosłości

"Pewny start. O dorosłości. Aktywni społecznie" to zbiór kart pracy, które rozwijają niezbędne kompetencje społeczne, jak również usprawniają funkcje poznawcze.

Treści kart odnoszą się do ważnych sytuacji społecznych i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Publikacja dostosowana do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

"O dorosłości. Aktywni społecznie" to 52 karty pracy, które:
• pokazują, na czym polega współpraca i pomaganie innym
• uczą odpowiedzialności i dokonywania wyborów
• pomagają poznać swoje moce i słabe strony
• utrwalają właściwe zachowania społeczne
• uświadamiają konieczność dbania o higienę i ubiór
• uczą zasad savoir vivre.