Pewny start. O dorosłości

Gdzie znajdę wsparcie? Karty informacyjne o instytucjach

Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej
9788326226137
A4
40
Pewny start. O dorosłości

"O dorosłości. Gdzie znajdę wsparcie" to publikacja zawierająca opisy instytucji pomocowych, które zajmują się sprawami osób z niepełnosprawnością. W publikacji znajdują się też informacje dotyczące chronionego rynku pracy.

Instytucje przedstawione w publikacji:
• Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• centra pomocy rodzinie
• niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych
• Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
• środowiskowe domy samopomocy
• warsztaty terapii zajęciowej
• mieszkanie treningowe
• zakład aktywności zawodowej.