Pewny start. O dorosłości

Tacy sami, ale inni. Karty pracy

Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej
9788326226021
A4
120
Pewny start. O dorosłości

"Pewny start. O dorosłości. Tacy sami, ale inni" to zbiór kart pracy, które rozwijają niezbędne kompetencje społeczne, jak również usprawniają funkcje poznawcze.

Treści kart odnoszą się do ważnych sytuacji społecznych i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Publikacja dostosowana do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

"O dorosłości. Tacy sami, ale inni" to 54 karty pracy, które:
• pomagają ocenić swoje umiejętności potrzebne w codziennym życiu i predyspozycje do pracy
• pokazują, na co zwracać uwagę przy planowaniu przyszłości
• pomagają odróżnić marzenia realne od nierealnych
• uczą, jak wypełniać ankiety i pisać podania
• przybliżają prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych
• omawiają przykładowe czynności wykonywane podczas praktyk wspomaganych.