Pewny start. O dorosłości

Aktywni zawodowo. Karty pracy

Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej
9788326226045
A4
112
Pewny start. O dorosłości

"Pewny start. O dorosłości. Aktywni zawodowo" to zbiór kart pracy, które rozwijają niezbędne kompetencje społeczne, jak również usprawniają funkcje poznawcze.

Treści kart odnoszą się do ważnych sytuacji społecznych i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Publikacja dostosowana do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

"O dorosłości. Aktywni zawodowo" to 56 kart pracy, które:
• opisują placówki dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
• przedstawiają metody poszukiwania pracy
• pomagają przygotować ogłoszenia o pracę, cv, list motywacyjny
• przygotowują do rozmowy kwalifikacyjnej
• opisują kompetencje niezbędne do bycia dobrym pracownikiem
• omawiają prace, które mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnością
• pokazują sposoby spędzania czasu wolnego.