Pewny start

Ola i Adam są dorośli. Czytanki

Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej
9788326226052
A4
48
Pewny start. O dorosłości

"Pewny start. O dorosłości. Ola i Adam są dorośli" to 20 czytanek, które kształtują kompetencje społeczne. Czytanki opowiadają o dorosłym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Teksty napisane są w języku tzw. łatwym do czytania. Każdemu tekstowi towarzyszą pytania lub tematy do omówienia w klasie.

Tematyka czytanek:
• emocje, marzenia
• spotkania towarzyskie
• krąg wspracia
• self-adwokaci
• praktyki wspomagane
• pomaganie starszym