Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta

Będę kobietą. Tabela zmian

Izabela Fornalik
9788326226922
A4
12
Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta

"Pewny start. O dojrzewaniu. Dziewczęta. Będę kobietą" to publikacja pokazująca dziewczętom, że zmiany, które uczennice obserwują u siebie, są zjawiskiem naturalnym.


W skład publikacji wchodzą:
• tabela, w której zilustrowano podstawowe zmiany ciała, które zachodzą w okresie dojrzewania
• naklejki.


Zmiany przedstawione są w formie rysunków, co jest przydatne w pracy z uczniami niepotrafiącymi czytać. Obok rysunków umieszczone są opisy zachodzących zmian.


Materiały mogą być wykorzystane w pracy:
• z osobami o różnym poziomie niepełnosprawności intelektualnej (od lekkiego po znaczny)
• z osobami ze spektrum autyzmu
• z osobami z porażeniem mózgowym i innymi problemami rozwojowymi.