Pewny start. Mój dobry rok

Zeszyt grafomotoryczny. Karty zadaniowe

Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka
9788326225772
A4
28
Pewny start. Mój dobry rok

"Pewny start. Mój dobry rok. Zeszyt grafomotoryczny" to zbiór kart pracy, które pomagają kształtować i utrwalać prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, regulować napięcie mięśniowe i ćwiczyć płynność ruchów.


Publikacja może być wykorzystywana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, szczególnie w przypadku uczniów o obniżonym poziomie sprawności grafomotorycznej.


Karty zawierają propozycję ćwiczeń o zróżnicowanym poziomie trudności:
• rysowanie po śladzie,
• łączenie kropek,
• rysowanie oburącz,
• dorysowywanie brakujących elementów.


"Mój dobry rok. Zeszyt grafomotoryczny" składa się 24 kart.