Pewny start. Mój dobry rok

Zeszyt plastyczny. Karty zadaniowe

Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak
9788326225789
A4
28
Pewny start. Mój dobry rok

"Pewny start. Mój dobry rok. Zeszyt plastyczny" to zbiór materiałów, które rozbudzają zainteresowania plastyczne uczniów. Zaproponowane karty pomagają wzmacniać poczucie sprawstwa i wiary we własne możliwości, rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, swobodną ekspresję i wyobraźnię.


Publikacja może być wykorzystywana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Karty zawierają ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności:
• kolorowanie według wzoru, według własnego pomysłu,
• dorysowywanie brakujących elementów,
• kończenie rysunków.


"Mój dobry rok. Zeszyt plastyczny" to zbiór 31 kart, w tym:
• 24 karty do kolorowania,
• 7 kart do malowania farbami, pastą do zębów, świecą, wyklejania kolorowym papierem oraz do tworzenia kompozycji z gotowych elementów.