Czytam sam. Kim jestem?

Monika Pouch, Dorota Szczęsna
9788326230615
A4
52
Pewny start. Czytam sam

Seria książek "Czytam sam" jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Publikacja "Kim jestem" służy budowaniu tożsamości ucznia, dotyczy pełnienia ról społecznych w kolejnych fazach życia. Pozwala na uświadomienie uczniom ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Książka zawiera 45 czytanek.


Tematyka:
- Czym różnią się ludzie?
- Role społeczne - od narodzin do starości
- Obywatel kraju i obywatel świata
- Osoby z niepełnosprawnością
- Wygląd zewnętrzny
- Ubiór stosowny do okoliczności


Książka może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.