Czytam sam. Jestem konsumentem

Monika Pouch, Dorota Szczęsna
9788326230653
A4
52
Pewny start. Czytam sam

Seria książek "Czytam sam" jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Publikacja "Jestem konsumentem" zawiera informacje o punktach usługowych, instytucjach i miejscach użyteczności publicznej i ukazuje wzorzec korzystania z tych miejsc. Uczy racjonalnego wykorzystania pieniędzy, samodzielności i umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Zawiera praktyczne wskazówki kulturalnego zachowania się. Książka zawiera 45 czytanek.


Tematyka:
- Kto jest konsumentem?
- Skąd mamy pieniądze na zakupy?
- Małe i wielkie sklepy, sklepy internetowe
- Miejsca kultury
- Komunikacja publiczna
- Punkty usługowe


Książka może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.


Seria "Czytam sam" zawiera treści pozwalające wyposażyć ucznia w umiejętności, które przygotują go do realizacji zadań życia codziennego i pełnienia ról społecznych w swoim środowisku.