Czytam sam. Jaki jestem?

Monika Pouch, Dorota Szczęsna
9788326230622
A4
52
Pewny start. Czytam sam

Seria książek "Czytam sam" jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Publikacja "Jaki jestem?" służy budowaniu tożsamości ucznia, pozwala mu poznać siebie, pomaga nazwać zalety, umiejętności, trudności i wady. Znajomość potencjału i ograniczeń pozwala adekwatnie do możliwości wyznaczać drogi rozwoju osobistego ucznia. Książka zawiera 45 czytanek.


Tematyka:
- Czym różnią się ludzie?
- Mocne strony człowieka - uważność, cierpliwość, prawdomówność, opiekuńczość itd.
- Słabe strony człowieka -upartość, leniwość, złośliwość, kłótliwość itd.
- Zainteresowania - sport, taniec, rękodzieło itd.


Książka może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.


Seria "Czytam sam" zawiera treści pozwalające wyposażyć ucznia w umiejętności, które przygotują go do realizacji zadań życia codziennego i pełnienia ról społecznych w swoim środowisku.