Czytam sam. Dobre zachowanie w szkole

Monika Pouch, Dorota Szczęsna
9788326230646
A4
52
Pewny start. Czytam sam

Seria książek "Czytam sam" jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Publikacja Dobre zachowanie w szkole prezentuje wzorce prawidłowych postaw uczniowskich, uczy nawiązywania pozytywnych relacji koleżeńskich oraz odpowiednich zachowań wobec pracowników szkoły. Książka zawiera 45 czytanek.


Tematyka:
- Jestem uczniem
- Moje koleżanki i moi koledzy
- Jestem komunikatywny
- Jestem asertywny
- Przestrzegam kodeksu ucznia
- Dbam o wygląd i higienę
- Jestem samodzielny
- Współpracuję z kolegami
- Szukam pomocy


Książka może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.