Pewny start. Cztery pory roku

Karty demonstracyjne i materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

9788326229633
B5
40
Pewny start. Cztery pory roku

"Pewny start. Cztery pory roku. Karty demonstracyjne i materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" to publikacja zawierająca 27 kart demonstracyjnych, podzielonych na działy:
• Jesień - zagadnienia związane z przyrodą jesienną, ubraniami adekwatnymi do pory roku, informacjami o bezpieczeństwie na drodze
• Zima - tematyka związana z przyrodą zimową, sportami zimowymi, pogodą, świętami Bożego Narodzenia
• Wiosna, lato - informacje o przyrodzie wiosennej, zwierzętach, ubraniach, letnich zabawach
oraz 160 ćwiczeń interaktywnych.


Ćwiczenia interaktywne są mocno zróżnicowane i ćwiczą różne umiejętności:
• szukanie różnic między obrazkami
• układanie puzzli z kilku elementów
• łączenie podobnych elementów
• łączenie w pary
• dopasowywanie kształtów, wzorów
• odwzorowywanie rysunki
• rozpoznawanie przedmiotów
• uzupełnianie rysunku według wzoru.


Każde ćwiczenie zawiera nagranie polecenia, co jest dużym ułatwieniem dla uczniów, którzy słabiej radzą sobie z czytaniem.