Pewny start. Cztery pory roku

Jesień, Zima, Wiosna-lato

9788326224959
Pewny start. Cztery pory roku

"Pewny start. Cztery pory roku. Materiały ćwiczeniowe Jesień, Zima, Wiosna-Lato" to pakiet edukacyjny pozwalający wszechstronnie stymulować rozwój i usprawniać niezbędne funkcje poznawcze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W skład pakietu wchodzą materiały ćwiczeniowe:
• Jesień,
• Zima,
• Wiosna-Lato,
ponad 160 kart do codziennej pracy z uczniem.

Materiały pozwalają kształtować między innymi:
• koncentrację uwagi,
• koordynację wzrokowo-ruchową,
• grafomotorykę,
• orientację przestrzenną.

Z serii "Pewny start" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, . a także korekcyjno-komensacyjnych, terapii pedagogicznej.