Pewny start. Cztery pory roku

Pewny start. Cztery pory roku

Pewny start z PWN!

"Pewny start" to kompleksowy, specjalistyczny zestaw ćwiczeń, który opracowaliśmy z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Przy tworzeniu uwzględniono wszystkie zasady nauczania niepełnosprawnych.
 

Treści zaproponowane w zestawie Pewny start nawiązują do pór roku, zmian zachodzących w przyrodzie i świecie otaczającym dziecko, dzięki temu jest je łatwiej zrozumieć i zapamiętać.

Materiały ćwiczeniowe Pewny start zostały bardzo pozytywnie ocenione podczas konsultacji merytorycznych w gronie doświadczonych specjalistów-praktyków: pedagogów specjalnych i terapeutów, na co dzień pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Pewny start zgodny jest z podstawą programową MEN.

Jaś z zespołem Downa pokazuje, jak pracować z multibookiem Pewny start.


 

banery_ebooki_fullpage_1.jpg


Jesteś zainteresowany? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zdecydowałeś się zamówić pakiet? Koniecznie pobierz broszurę: 

flipbook.png
pobierzpdf.png

Główne zalety zestawu Pewny Start:
 

 • Dostosowanie do potrzeb i specyfiki ucznia niepełnosprawnego intelektualnie
 • Zgodność z zasadami stosowanymi w nauczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Stopniowanie trudności poleceń oraz  różnorodność ćwiczeń pozwalają na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
 • Propozycje form pracy z zestawem Pewny start dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Gwarancja wszechstronnej stymulacji i rozwoju
 • Realistyczna grafika
 • Karty wielokrotnego zastosowania do nauki czytania globalnego oraz kształcenia umiejętności liczenia.
 • Oznaczenie procesów poznawczych, które usprawniają poszczególne karty oraz umiejętności, które kształcą
 • Przemyślana oraz elastyczna konstrukcja zapewnią atrakcyjne zajęcia dla każdego ucznia
 • Zgodność z podstawą programową MEN.

Pewny start jest pomocą elastyczną. Podczas pracy można bowiem korzystać z zaproponowanych w ćwiczeniach poleceń oraz poleceń o wyższym stopniu trudności, ale można także samemu modyfikować ich treść, dostosowując ją do możliwości uczniów. Karty mogą też być inspiracją do samodzielnego tworzenia kolejnych kart, rozszerzających i uzupełniających zaproponowane ćwiczenia.

Pewny start to niezwykle bogaty zestaw różnorodnych ćwiczeń, które wszechstronnie stymulują rozwój, usprawniając wszystkie niezbędne funkcje poznawcze. Przede wszystkim:

 • percepcję wzrokową
 • koordynację wzrokowo-ruchową
 • sprawność grafomotoryczną
 • rozumienie mowy
 • myślenie przyczynowo-skutkowe
 • budowanie szeregów i sekwencji
 • pamięć
 • orientację w schemacie ciała
 • orientację przestrzenną
 • orientację na płaszczyźnie.

Dodatkowo:

 • przygotowują do nauki czytania i liczenia.

Specjalnie dobrano treści tak, aby były konkretne, przystępne, silnie związane z życiem codziennym, doświadczeniami i poziomem rozwoju niepełnosprawnych uczniów.

Dla kogo przeznaczony jest Pewny start

Pewny start zpowodzeniem nadaje się do wykorzystania w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

 • w szkołach specjalnych
 • na zajęciach rewalidacyjnych
 • w klasach integracyjnych.

Zestaw ćwiczeń Pewny start może być także wykorzystywany jako dodatkowa pomoc dydaktyczna w pracy z dziećmi z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, parcjalnymi deficytami rozwoju, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a więc także w pracy z dziećmi w normie intelektualnej, np. w:

 • czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach masowych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

To także ciekawa propozycja dla rodziców dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej do nauki w domu.

Z czego składa się pakiet Pewny start
 

 • Karty matematyczne. Teczka zawierająca 31 kart wielokrotnego użytku:
  - karty prezentacyjne z cyfrą i zdjęciem odpowiedniej liczby elementów (od 1 do 10)
  - karty prezentacyjne z cyfrą i odpowiadającą im liczbą czerwonych kropek (od 1 do 10)
  - karty ćwiczeniowe z cyfrą i odpowiadającą im liczbą szarych kropek (od 1 do 10) – wraz z zestawem czerwonych kropek.


Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania placówkom, instytucjom i organizacjom, które pracują na rzecz osób niepełnosprawnych, a które pomogły w konsultacjach merytorycznych. W szczególności dziękujemy: Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 1 z Gdyni, Przedszkolu nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Pod sosnami” z Gdańska, Gabinetowi Wspierania Rozwoju Plusik-Minusik, Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu z Gdańska, Niepublicznej Poradni Wspierania Rozwoju „Po drodze”, Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ.

Serdecznie dziękujemy również naszym konsultantom merytorycznym:

 • Iwona Baryła – psycholog, oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu osób autystycznych
 • Iwona Bawoł – terapeuta wzroku, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gdańsku
 • Joanna Bobkowska – oligofrenopedagog, dyrektor Przedszkola nr 40 dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Pod Sosnami” w Gdańsku
 • Grażyna Bejster – oligofrenopedagog, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gdańsku
 • Magdalena Dawidowska – oligofrenopedagog, Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja też”. Mama Marcela z zespołem Downa
 • Aneta Górska-Pietrzykowska – pedagog specjalny, nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni
 • Małgorzata Grudziąż – oligofrenopedagog, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku
 • Joanna Jaworska-Kotarska – psycholog, logopeda, Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja też”. Mama Jasia z zespołem Downa
 • Katarzyna Konderak – psycholog, oligofrenopedagog w Przedszkolu nr 40 dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Pod Sosnami” w Gdańsku
 • Luiza Lipińska – specjalista komunikacji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gdańsku
 • Dorota Rudzińska-Friedel – pedagog specjalny, trener, terapeuta, prowadzi Gabinet Wspierania Rozwoju „Plusik-Minusik”. Autorka merytorycznej koncepcji programu komputerowego „Porusz umysł” i koncepcji Treningu Globalnego. Mama Patryka z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Elżbieta Skólska – pedagog specjalny, nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni
 • Beata Stepnowska– nauczyciel-terapeuta w oddziale kształcenia specjalnego, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gdańsku
 • dr Karolina Tersa – pedagog specjalny, nauczyciel akademicki, dyrektor Niepublicznej Poradni Wspierania Rozwoju „Po drodze”, adiunkt Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Agnieszka Witkowska-Strzelec – pedagog specjalny, nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni.

O pakiecie Pewny Start napisali:

Pewny Start - unikalny zestaw ćwiczeń dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, źródło: Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier, fpbb.pl
Pewny Start dla Twojego dziecka, źródło: Bliżej Przedszkola 05.09.2014
Ostatnie dni na złożenie wniosku o dotacje szkolne, źródło: Głos Wielkopolski. Magazyn Rodzinny, 05.09.2014 
 

kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
1 2