Pewny start. Świat wokół mnie

Wskazówki do pracy z materiałami ćwiczeniowymi z zakresu umiejętności społecznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lidia Klaro-Celej
9788326223853
Pewny start. Świat wokół mnie

"Pewny start. Świat wokół mnie" to materiały z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.


"Wskazówki do pracy z materiałami ćwiczeniowymi z zakresu umiejętności społecznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" to e-book metodyczny dla nauczycieli korzystających z serii "Pewny start. Świat wokół mnie".


Zawiera on m.in.:
• charakterystykę materiałów (elementy, rozkład, założenia i cele),
• propozycję form pracy,
• uwagi metodyczne o pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
• propozycje stopniowania poziomu trudności w pracy z pakietem "Pewny start. Świat wokół mnie".


Z serii "Pewny start" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-komensacyjnych, terapii pedagogicznej.

"Wskazówki do pracy z materiałami ćwiczeniowymi z zakresu umiejętności społecznych" dostępne są na platformie Akademia PWN.

btn-pobierz.gif