Pewny start. Świat wokół mnie

Ja poza domem. Karty pracy

Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak
9788326223815
A4
136
Pewny start. Świat wokół mnie

"Pewny start. Świat wokół mnie. Ja poza domem" to zestaw materiałów ćwiczeniowych z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Pakiet zawiera 68 kart. Zakres tematyczny:
• kształtowanie zachowań akceptowanych społecznie,
• zapoznawanie uczniów z podstawowymi, osobistymi dokumentami,
• korzystanie ze środków komunikacji,
• poznawanie najbliższego otoczenia: punktów usługowych, placówek kulturalnych.

Z serii "Pewny start" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej.