Pewny start. Świat wokół mnie

Ja i mój dom, Ja poza domem, Ja w bezpiecznym świecie

Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak
9788326224966
2
Pewny start. Świat wokół mnie

"Pewny start. Świat wokół mnie. Pakiet kart z ćwiczeniami z zakresu umiejętności społecznych" to zestaw materiałów ćwiczeniowych z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W skład pakietu wchodzi ponad 200 kart do codziennej pracy z uczniem, oraz mini przewodnik dla nauczyciela/terapeuty:
• Ja i mój dom, karty z ćwiczeniami m.in. z zakresu kształtowania tożsamości, rozpoznawania i rozumienia pojawiających się emocji
• Ja poza domem, karty z ćwiczeniami m.in. z zakresu poznawanie punktów usługowych, placówek kulturalnych
• Ja w bezpiecznym świecie, karty z ćwiczeniami m.in. z zakresu - radzenie sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych.

Z serii "Pewny start" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej.