Pewny start. Świat wokół mnie

Ja w bezpiecznym świecie. Karty pracy

Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak
9788326223839
A4
136
Pewny start. Świat wokół mnie

"Pewny start. Świat wokół mnie. Ja w bezpiecznym świecie" to zestaw materiałów ćwiczeniowych z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Pakiet zawiera 68 kart. Zakres tematyczny:
• radzenie sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych,
• wypracowanie schematów bezpiecznych zachowań,
• kształtowanie podstaw zdrowego trybu życia,
• kształtowanie i poznawanie właściwych zachowań intymnych.

Z serii "Pewny start" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej.